มะ...มันมาแว้ว

MOOD :

 

SD คืออะไร? - SD ย่อมาจาก Super Defo