closed

posted on 23 Oct 2009 17:15 by silvertwinz
 
 
คงไม่ได้ใช้ละบลอคนี้ แต่แอบเสียดายฮิต ;3;
 
 
แต่ปล่อยไว้มันก็ค้างๆคาๆขอมาปิดบลอคนี้อย่างเป็นทางการนะคะ
ส่วนเอนทรี่เก่าๆก็ไม่ลบทิ้งละกัน
 
 
ที่สิงสู่ปัจจุบัน